Druhý február patrí v envirokalendári Svetovému dňu mokradí. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na udržateľnosť podmáčaných biotopov. Obnovu tatranských rašelinísk pravidelne zabezpečuje Správa TANAP-u.

Urgentný príjem. Prvá záchrana v prípade, že je naše zdravie bezprostredne ohrozené, alebo bolesť z najrôznejších príčin neznesiteľná. Práve tam hľadáme pomoc a zverujeme sa odborníkom na zdravie 24 hodín denne, 7 dní v týždni a každý deň, hodinu či minútu, vždy, keď je to potrebné. Popradskí urgentní zdravotníci vlani ošetrili vyše 43 000 prípadov.

Nemocnica Poprad má za sebou mimoriadne úspešný rok 2023. Najlepšie o tom vypovedajú čísla, ktoré sa po covidových rokoch vracajú do normálu. Hoci pre každého zdravotníka je najpodstatnejšie pomôcť pacientovi, 21 500 hospitalizovaných pacientov a vyše 19 100 operácií sú obdivuhodné čísla. Nemocnica tiež rozbehla viaceré nové postupy či metódy a chystá najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vo svojej histórii.

Stránky