Po dvadsiatich rokoch svojej existencie získala Správa Tatranského národného parku vlastné priestory.  Od roku 2000 bola ich sídlom Tatranská Štrba, kde bola organizácia v prenajatých priestoroch.

Prešovský samosprávny kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať 30 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. V rámci navrhovaných akcií chce opraviť viac ako 26 kilometrov komunikácií za viac ako 3,2 miliónov eur. Použitie financií, ktoré pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej banky, schválili vo februári poslanci krajského parlamentu.

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví, vykoná polícia 9. 3. 2017, na území Okresného riaditeľstva PZ v Poprade akciu za využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Stránky