V jednej z predajní na Ul. 9. mája, vo Svite (okres Poprad), došlo v nedeľu (26. 5. 2024), v čase obeda ku konfliktu 32 ročného muža a pani predavačky.

V sobotu (25. 5. 2024) podvečer 52 ročný muž viedol osobné auto pričom pri prejazde svetelnou križovatkou smerom do obce Batizovce (okres Poprad), bol pri železničnej stanici vo Svite, policajnou hliadkou z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky zákonným spôsobom zastavený a kontrolovaný.

Dňa 26. apríla 2024 sa stretli starostovia a primátori z Regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských miest a obcí, aby riešili aktuálne problémy miestnej samosprávy. Na rokovaní boli prítomné aj prednostky Okresného úradu v Poprade (Slávka Macuráková) a v Kežmarku (Katarína Bendíková), keďže niektoré témy sa týkali priamo aj agendu týchto úradov.

Stránky