Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry vedie trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovanie cudzej veci, ku ktorému došlo v dobe od 5. 6. 2020 do 8. 6. 2020 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Hranovnica viedol trestné vo veci trestného činu krádeže, ku ktorej došlo v dobe od 11. 5. 2020 do 3. 6. 2020, v katastrálnom území obce Spišský Štiavnik.

Železničná polícia v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 3. 6. 2020 10 minút pred 13-tou hodinou na prvej dopravnej koľaji, v medzistaničnom úseku žst. Gánovce a žst. Poprad – Tatry.

Ide o osobu: Peter Klein, nar. 1994 zo Svitu. Na 25 ročného Petra z mesta Svit je vydaný príkaz na zatknutie Okresným súdom Poprad za zločin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Stránky