Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 23 obciach Predmaguria a Zamaguria je viac ako 240 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 70 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Vyplýva to z návrhu nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Analýza energetických údajov v Zamagurí a Predmagurí, ktorá je súčasťou pripravovaných nízkouhlíkových stratégií pre obidva regióny, preukázala obrovský potenciál úspor energie. Regióny teraz budú hľadať spôsoby, ako tento potenciál využiť. Ak sa im to podarí, položia pevné základy pre energetickú sebestačnosť v budúcnosti. Odznelo to na informačnom dni, ktoré 6. 8. 2020 zorganizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so spracovateľom nízkouhlíkových stratégií v Spišskej Starej Vsi.

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s mestom Spišská Belá, z dôvodu rešpektovania hygienických opatrení neorganizovala v roku 2020 tradičné jarné podujatie Zasaď si svoj strom v štandardnom režime. Piaty ročník podujatia podporujúceho dobrú myšlienku v podobe dobrovoľného sadenia stromčekov sa napriek tomu podarilo realizovať.

Stránky