Naše snahy neutíchajú! Po dohode s kolegami z ostatných miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli zmeniť formu občianskeho odporu s cieľom podporiť všetky mestá a obce naprieč celou krajinou a deklarovať tak vzájomnú solidaritu v boji za slušné Slovensko. Tento týždeň preto, namiesto tradičných piatkových zhromaždení v desiatkach miest Slovenska, organizujeme dve veľké zhromaždenia na východe v Humennom a na západe v Bratislave. Takto chceme symbolicky vyjadriť jednotu naprieč všetkými slovenskými krajmi.

Dnes, 1. 4. 2018, je to presne mesiac, keď predseda Rady Združenia Euroregión Tatry odvolal riaditeľku kežmarskej kancelárie spomínaného združenia. Odvolanie sa uskutočnilo v rámci Stanov združenia, iba dôvod daného odvolania je typický pre súčasnosť. Jednoducho, kto nie je „náš človek“, musí ísť preč!

Stránky