Od 17. decembra 2019 je v Kežmarku vyhlásená mimoriadna situácia, ktorej dôvodom je zlý technický stav mosta na Toporcerovej ulici. Ten je zároveň mostom na ceste prvej triedy číslo 66 spájajúci Poprad a Starú Ľubovňu a zároveň je aj hlavným cestným ťahom do Poľska.

Na základe vážnosti vzniknutej situácie a záverov prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta Kežmarok dňa 17. 12. 2019 týkajúcich sa kritického stavu mosta I/66 LIDL Kežmarok nastala potreba zabezpečenia monitorovania príp. regulovania premávky v súvislosti s prejazdom kritického úseku a dohľadu najmä na dodržiavaní zákazových dopravných značení upravujúcich vjazd vozidiel do určitej hmotnosti na teleso mosta vodičmi motorových vozidiel.

Presne 11. 11. 2016 o 11.11 hod. som do mediálneho éteru spustil dva regionálne internetové portály - Kežmarský informačný express a Kežmarský šport. V pondelok 11. 11. 2019 tak oslávili tri roky svojho vzniku.

Stránky