Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve rozhodla, že opäť dá šancu pre športové kluby dostať sa k určitým finančným prostriedkom, ktoré by mohli použiť či už na svoju činnosť alebo na športové podujatie v roku 2020.

Zmena na poste prednostu Okresného úradu v Kežmarku sa uskutočnila v štandardnom režime a v pokojnej atmosfére. Pri samotnom akte odovzdávania funkcie nechýbalo ani podanie si rúk bývalej prednostky úradu Veroniky Havírovej s novým prednostom Vladimírom Škárom, čo iba symbolizovalo nekonfliktný priebeh slávnostného aktu.

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % (+ 0,25 perc.bodu), vyplýva to zo štatistík nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Naopak, len minimálny rast (+ 0,04 perc.bodu) bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji.

Po uverejnení článku na Kežmarskom informačnom expresse o nulovom úžitku kežmarského kúpaliska počas leta 2020 sa veľmi rýchlo pohli ľady a udiala sa nečakaná zmena. Už sa totiž horúco pracuje na jeho tohtoročnom sprevádzkovaní.

Stránky