V pondelok 5. marca sa začína Týždeň slovenských knižníc. Celoslovenské podujatie bude už tradične zamerané na knihy, čítanie i množstvo výnimočných podujatí. Aktuálny 19. ročník organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Aktívne sa doň zapája aj Prešovský samosprávny kraj. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vzhľadom na vysoké mrazy a nepriaznivé počasie zvlášť pre ľudí bez domova požiadal sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o zhovievavosť – zmiernenie podmienok pri prijímaní ľudí bez domova. Týmto chce prispieť k eliminovaniu hrozby ďalších ohrození na životoch a zdraví ľudí bez domova.

Prešovský samosprávny kraj pripravuje 7. marca vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017. Už tradične budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, najúspešnejšie kolektívy mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl či najúspešnejšia stredná škola.

Múzeá a galérie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraj majú za sebou úspešný rok. Hrady, skanzeny, expozície a výstavy prilákali vlani vyše 431 tisíc návštevníkov, čo je o takmer 46 tisíc viac ako v roku 2016.

V stredu 24. januára 2018, ako jediný zástupca podtatranských médií, som sa v Prešove, na pôde Prešovského samosprávneho kraja, osobne zúčastnil prvého stretnutia nového prešovského župana Milana Majerského so zástupcami médií. Stretnutie sa uskutočnilo už o 8.30 h a možno preto malo oficiálny názov Raňajky so županom.

Stránky