Prešovský samosprávny kraj ako objednávateľ služieb v regionálnej autobusovej doprave zaznamenal v poslednom období mimoriadne výpadky spojov v rámci regiónu obsluhovaného dopravcom SAD Poprad. Pre porušenie licenčných podmienok začal voči spoločnosti správne konanie.

Pre turistov i domácich je v Prešovskom kraji počas zimy pripravená turistická výzva Zahrejte sa zážitkami. Ponúka 15 tipov na výstupy rôznej náročnosti. Turistická súťaž dopĺňa ponuku zimných športov a lyžiarskych stredísk, ktorých je na území kraja vyše tridsať.

Počet dualistov v Prešovskom kraji presiahol číslo 1 500. V aktuálnom školskom roku je do tohto systému vzdelávania zapojených o približne 200 žiakov viac ako v tom predchádzajúcom. K stúpajúcej krivke výrazne dopomáhajú školy zriaďované prešovskou krajskou samosprávou, kde je dualistov o 15% viac než uplynulý rok.

Hľadajú sa osobnosti samosprávnych krajov, medzi inými aj Prešovského, ktoré v roku 2023 významne prispeli k rozvoju ich regiónov. A to v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, zdravotníctva či podnikania. Na ocenenie Cena regiónov ich môže široká verejnosť nominovať do konca januára 2024. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podáva pred Vianocami prostredníctvom svojej  nadácie pomocnú ruku ďalším núdznym v kraji. Tentoraz vyše šesťdesiatke jej žiadateľov zo všetkých trinástich okresov. Najnovšie im prerozdelila takmer 30-tisíc eur, ktoré využijú napríklad na rehabilitačné pobyty či zabezpečenie základných životných potrieb. V piatich prípadoch však pomohla aj formou nefinančného daru.

Získanie bezkontaktnej čipovej karty na prímestskú autobusovú dopravu v Prešovskom kraji bude od 11. do 15. decembra zadarmo. Samospráva chce motivovať cestujúcich, aby namiesto hotovosti používali dopravné karty.

Stránky