Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný Krízový štáb, prijíma radikálne kroky, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 5,6 milióna eur. O grantové peniaze sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi, náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať vo Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Výzve Mikroprogram PSK, ktorá bola doteraz známa ako výzva Zastupiteľstva PSK.

Stránky