Moje postavenie bolo iné. Istú dobu som bol profesorom na Kežmarskom Lýceu. Život bol krásny a ja som žil bez starostí. Až som jedného osudného dňa stretol študenta, ktorý mal na kolenách odraté nohavice od častého kľačania.

Mesiac marec je mesiacom knihy od roku 1955. Bol vyhlásený na počesť Mateja Hrebendu, šíriteľa slovenskej knihy, ktorý sa narodil aj zomrel v marci (1796 – 1880). Napriek svojmu hendikepu, že mal zrakovú chybu, rád čítal. Keď neskôr už nemohol, chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Do slovenskej histórie sa zapísal najmä rozdávaním slovenskej spisby medzi pospolitým ľudom sa zaslúžil o to, že aj nevzdelaní ľudia spoznali tajomstvo knihy a inú kultúru. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej.

Stránky