Zámerom projektu, ktorý podporila finančne Nadácia Poštovej banky v rámci grantového programu Nápad pre folklór je popularizácia folklórnych a remeselných tradícií v Kežmarku a jeho okolí pomocou pravidelných stretávaní sa v Mestskej knižnici v Kežmarku, kde sa účastníci pomocou dobrovoľníkov z OZ Zvonkohra, Mestskej knižnice, zoznamujú bližšie s umením a remeslami v Kežmarku a jeho okolí, ktoré majú veľkú a bohatú históriu a tradíciu.

Stránky