Ponúkame 50 druhov pizze a 35 hlavných jedál! Sme najväčšia pizzeria v Kežmarku, čo do rozvozu, personalistiky i obsahu poskytovania ponuky pizze či iných hlavných jedál. Sme OK bar a pizza v Kežmarku.

Alfou a omegou zdravých financií je dodržiavanie pravidla ideálnych finančných mier 10 : 20 : 30 : 40. Rozmenené na drobné – 10 % z mesačného príjmu dávate na vytváranie rezervy, 20 % smerujete do vytvárania dlhodobých aktív, a teda investujete, úvery držíte pod hranicou maximálne 30 % z príjmov a najviac 40 % použijete na bežnú spotrebu. V dnešnej časti seriálu o zdravých financiách sa venujeme investovaniu. 

Stránky