Môže, ale za určitých podmienok. Základom je aby loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti a pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Cyklistická Cesta okolo Tatier je športový slovensko-poľský projekt cezhraničnej organizácie Euroregión „TATRY“. Myšlienka vybudovať cyklisrtickú cestu okolo našich veľhôr vznikla už pred vyše desaťročím a je potešiteľné, že projekt napriek náročnosti nezapadol prachom, ale postupne sa nonstop buduje.

Po volejbale a futbale sa v Starej Ľubovni prihlásil o pozornosť športových fanúšikov ďalší kolektívny šport – florbal. Po dvojročnej anabáze v druhej lige, ktorá sa hrala v regióne východného Slovenska, si mužstvo Falcons (Sokoly) Stará Ľubovňa vybojovalo v minulej nedokončenej sezóne postup, na úkor kežmarského klubu, do celoštátnej prvej ligy.

Stránky