Od 23. augusta 2016 sa zmenili pomery v kežmarskom hokejbale. Po výsledkovo najúspešnejšej sezóne, keď Kežmarok vybojoval bronzové medaily, skončilo dovtedajšie vedenie a nahradilo ho úplne nové.

Stránky