Ak ste bez zamestnania a ste evidovaný uchádzač o zamestnanie, využite príležitosť prefinancovania kurzu prostredníctvom RE-PASu.

Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom (rekvalifikačnom) kurze.

Takúto možnosť ponúka Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2 v Kežmarku.

Na rekvalifikáciu ponúka tieto kurzy:

- kaderník

- murár

- krajčír – dámske odevy

- pomocné práce pri výroby konfekcie

- pomocné stavebné práce

Kontakt: 0902 323 517, kurzy.bielavoda@gmail.com.