Skúste zo starého urobiť nové, vyčarujte si niečo zaujímavé, vdýchnite život starým veciam.

Kežmarská Súkromná spojená škola už niekoľko rokov spolupracuje na ochrane životného prostredia upcykláciou a recykláciou a je aj v programe Globe. Ide o medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy.

V kežmarskej škole vám radi poradia ako upcyklovať či recyklovať a ako sa správať k starým veciam kreatívne. V neposlednom rade si každý môže v škole zakúpiť krásne druhotne spracované výrobky za symbolickú cenu.

Nezabudnite, že upcyklácia je kreatívne opätovné použitie, čiže je to proces transformácie vedľajších produktov, odpadových materiálov na nové materiály a produkty, ktoré majú vyššiu kvalitu či umeleckú hodnotu. Život takýchto materiálov sa výrazne predlžuje.

Kontakt: Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok (sídlo školy na ulici Nad traťou 27), 0911 523 517, ssoskk@gmail.com.