Dňa 28. júla 2019 sa v Múzeu slovenskej dediny v Martine uskutoční 17. ročník podujatia Te prindžaras amen – Spoznajme sa.

Je to festival rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti.

Na ňom sa zúčastní aj kežmarská Súkromná spojená škola, sídliaca na ulici Biela voda 2.

Do Martina vycestuje rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša, ktorý založili žiaci kežmarskej Súkromnej spojenej školy.

Súbor je jedným z významných subjektov udržiavania a odovzdávania tradičných výrobných postupov v oblasti remesiel typických ako hlavný alebo doplnkový spôsob získavania obživy Rómov na Slovensku v minulosti.

Žiaci kežmarskej školy predvedú ukážky kováčskeho remesla a prezentovaná bude aj výroba korytárov, rezbárov, textilná výroba či čipkárstvo.

Podujatie v Martine začína o 10.00 hod.