Základné školy a materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá sa pripravujú na svoje otvorenie od 1. júna 2020. K Medzinárodnému dňu detí tak v pondelok deti nášho mesta dostanú darček – otvorenie  brán škôl v regulovanom režime. 

Podľa vládnych usmernení sa do škôl po vyše dvojmesačnej vynútenej pauze kvôli zabráneniu šírenia nákazy koronavírusom môžu (dobrovoľne) vrátiť iba žiaci 1. až 5. ročníka. Ostatní sa do konca školského roka zostávajú vzdelávať doma – podľa pokynov učiteľov zo svojich škôl. Do Materskej školy, Mierová 1 sa v redukovanom režime i počte vráti 50 % detí. Všetky menované školy v meste museli v priebehu necelých dvoch týždňov zvládnuť množstvo administratívnych a organizačno-technických krokov, aby sa na znovuotvorenie svojich priestorov pripravili.

V náročnom procese im pomáhalo aj mesto Spišská Belá, ktoré využilo ponuku Štátnych hmotných rezerv, ktoré distribuovali pre školy všetkých zriaďovateľov ochranné pomôcky na zabezpečenie chodu škôl počas najbližšieho mesiaca. Mesto Spišská Belá tak pre ZŠ J. M. Petzvala, ZŠ M. R. Štefánika a Materskú školu, Mierová 1 získalo takmer 2 000 jednorazových rúšok, 270 kusov textilných rúšok a 9 kusov ochranných okuliarov, ktoré im rozdistribuovalo na  zabezpečenie pretrvávajúcich hygienických opatrení nariadených hlavným hygienikom SR.

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk