Súkromná spojená škola v Kežmarku organizuje kurz základov slovenčiny ako cudzieho jazyka pre dospelých záujemcov a žiakov stredných škôl z Ukrajiny. Tí, musia mať štatút čakateľa na azyl alebo štatút odídenca a potrebujú ovládať základy slovenského jazyka kvôli získaniu pracovného miesta na Slovensku alebo kvôli návšteve strednej školy.

Začiatok kurzu: Apríl 2022.

Kurz bude trvať do júna 2022 (60 hodín).

Uskutočňovať sa bude v konkrétnych termínoch.

Cena kurzu je 150 eur a o tento príspevok je možné požiadať na úrade práce, na migračnom centre či u svojho zamestnávateľa.

Kontakty: 0911 323 517, 0902 323 517, kurzy.bielavoda@gmail.com.

 

Bližšie informácie nájdete na webe https://www.ssos-kezmarok.sk/kurz-slovenskeho-jazyka-pre-cudzincov.