Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity odštartoval 12. ročník Zbierky školských pomôcok.

Začiatok každého školského roka je pre mnohé rodiny veľkou záťažou, zvlášť pre rodinky s väčšími finančnými ťažkosťami. Práve preto Spišská katolícka charita odštartovala v dostatočnom predstihu už dvanásty ročník Zbierky školských pomôcok. Darujte deťom spolu s nami krajšie a radostnejšie dni v škole!

 

Ako sa zapojiť?

Do zbierky sa môžete zapojiť jednoducho. Prineste na jedno zo zberných miest nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré následne budeme distribuovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Čo darovať?

Písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky).

Zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelárske papiere).

Rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery).

Výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, vodové farby, temperové farby).

Ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka).

Finančná pomoc (na nákup toho, čo bude chýbať).

NOVINKA: zbierka elektroniky (V reakcii na situáciu pandémie sa zbierka školských pomôcok rozširuje aj o zbierku elektroniky, s ktorou sa obracia najmä na spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Množstvo detí stratilo kvôli pandémii v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou.).

 

Komu pomôžete?

Deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc.

Deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne.

Deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach.

Deťom, ktorým pomáha sieť farských charít.

Deťom z detských charitných domov a centier.

Tým, ktorí nás o pomoc požiadajú.

 

V rámci Spišskej katolíckej charity je k dispozícii 13 zberných miest, kde ľudia naprieč regiónmi Spiš, Orava a Liptov môžu doniesť používané (ale stále funkčné), alebo aj nové školské pomôcky.

Detailnejšie info o celej zbierke nájdete na odkaze: https://caritas.sk/zbierka-skolskych-pomocok-2021/.