Kežmarská Škola umeleckého priemyslu je hlavným organizátorom výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne)istoty 2021.

Mottom tohto ročníka je „Skutočné priateľstvo verzus virtuálne“.

Súťažiť sa môže v štyroch kategóriách.

Záštitu nad súťažou prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

 

Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí v ktorom žijeme: Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy…) máme o čo oprieť, niekedy sa nám však istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept.

Hodnotené bude dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota a originalita (po stránke formy aj obsahu).

Termín uzávierky (školské kolo):  29. januára 2021.

Termín uzávierky (krajské kolo): 5. február 2021.

 

Viac informácií o súťaži:

MOJE (NE) ISTOTY _2020-2021_ výtvarná a fotografická súťaž (pdf)

Sprievodný list_ zoznam prác_ Moje (ne)istoty 2020-2021 (word)

 

Súťažné kategórie:

Základné školy – deti od 11 do 15 rokov, kresba, maľba, kombinované techniky

Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov, kresba, maľba, kombinované techniky

Stredné školy – kresba, maľba, kombinované techniky

Stredné školy - fotografia

Zdroj: supkk.sk